Comuna Valcani a fost înființată pentru prima dată în 1877 și a funcționat ca unitate administrativă până în 1968, când a fost desființată, fiind alipită la comuna Dudeștii Vechi.
În urma unui referendum local, comuna a fost reînființată în anul 2004. Prin Legea nr. 67 din 2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 251 din 2005, în județul Timiș se înființează comuna Valcani, cu satul component Valcani
În pagina din anuarul Socec al României Mari 1924-1925 de la Biblioteca Congresului SUA, comuna se numește VĂLCANI

OBIECTIVE PROPUSE (2016)

Modernizare străzi în Comuna Valcani (asfaltare) prin accesarea de fonduri nerambursabile-proiectul este depus si se află in curs de evaluare.
Construire centru multicultural in vederea desfasurarii unor activități cu copiii si tinerii, inclusiv echipa de dansuri, prin accesarea de fonduri nerambursabile (Interreg-IPA CBC Romania-Serbia), in cooperare cu Coka (Serbia). Titlul proiectului: "Rediscovering cultural traditions in Valcani-Čoka border area as part of the historical Banat"- proiectul este depus si se află in curs de evaluare
Modernizare și dotare grădiniță, dotare scoli cu mobilier si echipamente IT - proiecte in curs de evaluare, prin fonduri nerambursabile publicitare
Realizare sistem de ventilatie Cămin Cultural- buhet local
Realizare copertina (scena in aer liber) - proiect in curs de evaluare, prin fonduri nerambursabile publicitare.
Reabilitare sistem de alimentare cu apă

OBIECTIVE REALIZATE ÎN PERIOADA 2005-2015

Parc comunal, (2015)
Amenajare trotuare si mobilier urban, în zona parc, scoala, sala de sport, dispensar, (2015).
Construire sală de gimnastică si amenajare parcare.
Imprejmuire cimitire: ”cimitirul mare, cimitirul din Șustreni, cimitirul catolic si reformat”
Inlocuirea gardului la Scoala cu nr 891 (2015)
Amenajare sistem de colectare si locuri de retinere ape pluviale (2015)
Reabilitare sistem de alimentare cu apă (2012-2015) - au fost înlocuiți 8.8 km de retea, s-au montat 30 hidranti si s-au construit 18 camine de vane. In anul 2014 a fost reabilitat forajul nr 3.
Reabilitare Cămin cultural, 2008. Instalatie de climatizare (2015).
Reabilitare punct de trecere a frontierei Valcani-Vrbica (2014)
Lucrari de pietruire drumuri (2011-2014)
Inlocuire gard la terenul de fotbal (2014)
Reparatii vestiare si grupuri sanitare la baza sportiva (2014).
Realizare rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități (scoala mica, scoala mare)
Montare sisteme de supraveghere la scoli și in parcuri (2013,2015)
Amenajare parcari la căminul cultural, centrul comunei- 2009-2010.
Parc copii (curtea grădinitei) -2008
Reabilitare clădire grădiniță, 2008
Reabilitare clădire primărie -2007
Amenajare teren sintetic - 2009
Reabilitare clădire 891 (scoala mare), 2006
Reabilitare clădire nr 187 (scoala mica), 2005-2006.
 

ÎNFRĂȚIRI/COLABORĂRI CU LOCALITĂȚI DIN ȚARĂ SI DIN AFARA TĂRII:

- In curs de realizare înfrățirea cu Municipalitatea Coka (Serbia)

ASOCIERI LA NIVELUL JUDEȚULUI SI ȚĂRII

- Membru in Ascoiația Comunelor din România- Filiala ACoR Timiș
- Membru în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş - „ADID Timiş“
- Membru in GAL Triplex-Confinium.
- Membru in ADI Apă Canal Timiș

DATE GENERALE:

Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2011 - total = 1351 persoane, din care:
- masculin = 685 persoane
- feminin = 666 persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2011 = 563
Reţeaua de drumuri:
- DN 59F = 9,2 km;
- DC 1 = 8,5 km
4. Reţeaua de alimentare cu apă pe localităţi, în km: aproximativ 13 km
5.Pieţe - târguri:
- Piaţă agroalimentară Valcani - bisăptămânal = marţi, vineri
6. Instituţii şcolare:
- Şcoala Gimnazială Comuna Valcani, cu structura Grădinița cu program normal Valcani.;
7. Instituţii sanitare:
- Cabinet medical: Valcani;
- Cabinet sanitar-veterinar: Valcani;
- Farmacie umană: Valcani.