Componența comisiilor  din cadrul Consiliului Local Valcani

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALE, BUGET FINANȚE, ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ, AGRICULTURĂ, SERVICII DE COMERȚ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, RESPECTAREA DREPTURILOR CETĂȚENEȘTI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ

1.    Galu Adina Aureliana

2.    Danci Ionut

3.    Bar Ioan

 

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, CULTE, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM,  AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

      

      

      1.   Cheveresan Cristian

2.    Chipeiu – Taran Adrian

3.    Trifoi Vasile

 

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, PROTECȚIA COPILULUI, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ.

 

 1. Bojan Eleonora

 2. Urzicaru Mihai

 3. Bularca Cosmin