Instituţii culturale:

- Cămin cultural: Valcani.

Biserici, mănăstiri şi alte lăcaşe de cult:

- Biserica ortodoxă română Valcani (1799);

- Biserica romano-catolică Valcani (1906);

- Biserica baptistă Valcani;

- Biserica penticostală Valcani.

Monumente ale eroilor şi opere comemorative ridicate în memoria ostaşilor români şi străini:

- Monumentul eroilor (la Biserica ortodoxă română).

Ruga şi alte manifestări cultural-religiase:

- Ruga şi hramul bisericii ortodoxe române în localitatea Valcani (14 octombrie - Cuv. Paraschiva).