Personalitati Valcani

La 30 decembrie 1910, în Valcani s-a născut fotbalistul Graţian Sepi (cunoscut ca Sepi II), membru al echipei de aur Ripensia Timişoara, dar şi al altor mari cluburi din perioada interbelicǎ precum Politehnica Timişoara, Venus Bucureşti şi nu în ultimul rând al echipei naṭionale de fotbal a României, pentru care a reuşit sǎ înscrie 15 goluri în doar 23 de selecṭii.

Repere istorice:

- 1256 - aşezarea apare în documente cu numele Kywolkan (Kyuolkan);

- 1438 - este consemnat „sălaşul Valcan“ (Walkanzallas), locuit de triburi de pecenegi (cumani) rămaşi acolo, se pare, încă din vremea unicului rege ungur, Ladislau Cumanul (Ladislau al IV-lea, 1262-1290), care provenea dintr-o legătură cumană dovedită;

- 1529 - aşezarea este pustiită de turci;

- sec.al XVII-lea - localitatea Valcani se află în proprietatea neamului nobiliar de Csanád ;

- se aşează în Valcani populaţie românească venită din Ardeal, Caraş şi Severin;

- 1848 - în timpul revoluţiei burgheze la Valcani ar fi fost executaţi în locul numit „Vâna Spânzuraţilor“ şase localnici, consideraţi „conspiratori“ (adepţi ai revoluţiei maghiare);

- 1850 - satul aparţine baronului Georg Simeon von Sina, din neam aromân;

- 1855 - au loc mari inundaţii, în urma revărsării pârâului Aranca;

- 1855 - foametea îi determină pe localnici să mănânce secară stricată primită ca ajutoare şi se îmbolnăvesc numeroşi săteni;

- 1877 - Valcani este unitate administrativă de sine stătătoare;

- 30 decembrie 1910 - se naşte faimosul fotbalist al echipei „Ripensia Timişoara“, Graţian Sepi (d. 6.03.1977);

- 1934 - Proclamarea ca cetățean de onoare a comunei a lui Nicolae Titulescu. 

- 1936 - în comună exista şcoală primară de stat, şcoală confesională, casă naţională, cor bărbătesc (din 1893), cor mixt, societatea „Sfântul Gheorghe“, societate de tineret, bibliotecă şcolară, casă de economii „Vălcăneanţa“, oficiu poştal şi gară;

- 5 februarie 1942 - se naşte Livia Ilcău, cântăreaţă, textieră, poetă;

- 1967 - este pusă în exploatare prima sondă de ţiţei în perimetrul comunei Valcani;

- 1968 - comuna este desfiinţată, iar satul Valcani este alipit comunei Dudeştii Vechi (Besenova Veche);

- 2005 - comuna Valcani a fost reînfiinţată în baza Legii nr. 67/2005, prin desprinderea de comuna Dudeştii Vechi.